ماهی

Posted On ژوئیه 29, 2007

Filed under طرح

Comments Dropped leave a response

ماهی! ماهی! کجا می‌خوای بری، یواش یواش؟

می‌خوای بری ببینی آخر جویبار کجاست؟  کنجکاوی که بدونی دریا چه شکلیه؟
دلت برای دیدن ماهی‌های آزاد تنگ شده؟ ماهی‌های بزرگ، ماهی‌های رنگارنگ؟  واسه همینه که می‌خوای کوچ کنی؟ آره؟

ماهی غمگین بود.
ماهی پاسخ نداد.
ماهی پاسخ نداد.
ماهی پاسخ نداد.

Advertisements